POLECAMY

wieczór tematyczny nie z tej ziemi :)
______________________________

różnego rodzaju atrakcje plenerowe
o przeznaczniu dla rodziców z dziećmi
_______________________________

wydarzenie na zlecenie głownego
dystrybutora w celu spotkania
z kluczowymi klientami

_______________________________